Els responsables del navegador Google Chrome s’empesquen tot d’idees per a promocionar el seu navegador. Entre elles aquest “llibre de contes” online que explica de manera breu, concisa i amb unes il·lustracions molt “mones”, 20 lliçons sobre la web i els navegadors.

Algunes coses potser són molt bàsiques, però per als que no tenim un perfil tècnic no està mai de més topar-se amb una bona explicació dels conceptes i temàtiques que d’amaguen darrera el que utilitzem cada dia quan ens connectem.

Podeu llegir el llibre sencer o navegar capítol a capítol. Entre altres, alguns dels temes més interessants que tracta són (us deixo els enllaços directes a cada capítol):

> Què és Internet?

> El cloud computing

> Les aplicacions web

> Els llenguatges html, javascript i css

> Els navegadors

> Els plugins

> Les cookies

> La seguretat i els riscos: malware, phishing…

> La privacitat

> Les URL

Aquesta cookie me la menjaria…mmm! 😉