Comença la batalla 2.0… Facebook o Twitter?

Segons aquest recull d’estadístiques (com és habitual generalment basades en estudis americans), veiem entre altres coses que:

– tant a Facebook com a Twitter hi ha més dones que homes 😉

– gairebé tanta gent coneix has sentit a parlar de Twitter com de Facebook (aquesta dada és la que em fa dubtar que sigui extrapolable a tots els països)

més usuaris de Facebook es connecten cada dia (41%) que de Twitter (27%), però més usuaris de Twitter o fan des del móbil (37%) que els de Facebook (30%)

– l’actualització de l”status a Facebook ha mort (o quasi…), només ho fa un 12%

– a nivell socioeconòmic són bastant similars però si bé a Facebook hi ha un repartiment bastant igualat de grups d’edat, a Twitter hi predominen els que tenen entre 26 i 44 anys, sembla que encara no s’ha popularitzat tant entre els més joves i els més grans.

Així que qui diríeu que guanya?

Jo personalment utilitzo tots dos habitualment i crec que cadascun té el seu ús, els seus beneficis i el seu estil. Així que em quedo amb un empat!