De la casa de les famoses llibretes de tapa negra tenim la seva versió 100% digital en forma d’app per a smartphones i tauletes, i a més, gratuïta. Existeixen infinitat d’eines per a prendre notes però aquesta aplicació, Moleskine Journal, destaca pel munt de funcionalitats que ofereix mantenint l’esperit, la simplicitat l’elegància i l’estètica que...