Amb cada model nou d’iPhone la càmera s’ha anat sofisticant, i amb la creixent popularització d’Instagram i la nostra afició a compartir imatges a les xarxes socials, les apps de fotografia han esdevingut eines cada cop més potents. Algunes d’aquestes apps tenen tantes opcions que sento que em falta formació en fotografia i disseny gràfric...